Jednym z celów projektu, a jednocześnie celów statutowych Fundacji Nowe Technologie, jest budowa Społeczeństwa Obywatelskiego. Platforma Aktywności Obywatelskiej ma stanowić kompleksowe narzędzie do wypracowania trwałego nawyku wśród mieszkańców Miasta Tarnowa w zakresie wspólnego angażowania się w sprawy społeczne i obywatelskie oraz poczucia, że wspólnymi siłami można zrobić wiele. Każdy z nas posiada jakąś wiedzę, doświadczenie i umiejętności – w połączeniu ze wsparciem finansowym i chęcią do działania, nawet małą grupą osób możemy mieć wpływ na to co dzieje się w mieście.

Niestety nie. Ze względów proceduralnych i praktycznych, profile mogą być rejestrowane tylko przez osoby dorosłe. Jeśli jednak jesteś małoletni, ale uważasz, że twój projekt jest potrzebny i ma szansę na powodzenie – poproś kogoś dorosłego, aby założył konto na siebie i zrealizował projekt razem z tobą.

Niestety nie. Decyduje dzień, w którym zakładasz konto. Jeśli zatem wiesz, że za kilka dni ukończysz 18 rok życia – być może warto poczekać po to by uzyskać możliwość zgłoszenia projektu.

Dane osobowe takie jak m.in. PESEL czy Imię i Nazwisko są wymagane celem weryfikacji konta użytkownika pod kątem jego prawdziwości. Musimy mieć pewność, że ty to ty, a środki przeznaczone na twój projekt są bezpieczne. Dane takie nie są udostępniane innym użytkownikom, zatem nie musisz obawiać się o to, że ktoś uzyska do nich dostęp. 

Tak. „Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni” to projekt realizowany pilotażowo w Tarnowie. Wybraliśmy to miasto, gdyż jako pomysłodawca i realizator - stąd się wywodzimy. Jeśli projekt okaże się udany i potrzebny mieszkańcom, będziemy starać się rozszerzyć jego działalność na kolejne miasta Polski.

Wszystkie zgłoszone projekty muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 30 września 2016 roku. Przyjęliśmy okres 1 roku jako wystarczający do realizacji zarówno małych, jak i dużych projektów wymagających czasu. Jako, że projekty realizowane w ramach crowdfundingu nie są środkami publicznymi - nie muszą być wydatkowane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – co zdecydowanie skróci czas potrzebny do ich realizacji.

To tak naprawdę od ciebie samego zależy czy twój projekt zakończy się sukcesem. Im bardziej szczegółowo go opiszesz i im więcej osób zaangażujesz online i offline wokół niego – tym większe masz szanse na skuteczną realizację projektu. Zaangażowania na pewno wymagać będzie od ciebie uzyskanie zgód i pozwoleń, ale od czego masz innych użytkowników, którzy być może przechodzili już kiedyś podobne procedury. Fundacja Nowe Technologie w miarę możliwości organizacyjnych, będzie starała się wspierać projekty użytkowników poprzez konsultacje z organami, podmiotami i instytucjami decyzyjnymi w zakresie wydawania zgód i pozwoleń, celem zwiększenia szans na ich realizację.

Regulamin serwisu oraz Regulamin konkursu przewidują, iż jeśli nie udało ci się pozyskać wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń – wystarczające jest potwierdzenie złożenia stosownych wniosków. Mamy świadomość, iż uzyskanie wszystkich wymaganych zgód może zająć sporo czasu, dlatego przewidujemy, że projekty mogą być realizowane do 30 września 2016 roku.
Przypominamy także, iż jednym z założeń Platformy Aktywności Obywatelskiej jest wzajemna pomoc mieszkańców w rozwiązywaniu problemów - dlatego zgłaszając projekt, opisz dokładnie jakich zgód potrzebujesz lub jeśli nie wiesz jakich – w części opisowej poproś o wsparcie w tym zakresie. Być może ktoś inny zobaczy ten opis w Giełdzie projektów i będzie w stanie Ci pomóc.

Jeśli przy zgłaszaniu projektu nie oznaczyłeś go jako „konkursowy”, nie uzbieranie całej kwoty jest równoznaczne z porażką projektu, a środki wpłacone przez użytkowników będą zwracane na konta bankowe wpłacających wsparcie. Jeśli natomiast oznaczyłeś swój projekt jako „konkursowy” i zebrałeś co najmniej 25% wymaganej kwoty, twój projekt poddany zostanie głosowaniu, w ramach którego będzie mógł uzyskać wsparcie ze strony Fundacji Nowe Technologie na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.

Rozróżniamy dwie sytuacje:

1. Kiedy co najmniej dwóch użytkowników wpłaciło w tym samym czasie środki finansowe, które łącznie spowodowały uzyskanie więcej niż 100% wymaganej kwoty w ramach crowdfundingu – w tym przypadku zwracane są ostatniemu wpłacającemu środki o takiej wartości o jaką przekroczony został budżet.

2. Kiedy Lider pozyska od innego użytkownika materiały lub pracę, których łączna wartość spowoduje obniżenie założonego budżetu. W tym przypadku środki nie są zwracane - po prostu będziesz mieć ich więcej do wydania a twój projekt będzie mógł być jeszcze lepszy i mieć większy zasięg.

Tak. Każdy projekt można zaktualizować, jeśli pojawiły się dodatkowe okoliczności mające wpływ na łączny budżet (np. postanowiłeś dokupić dodatkowe ławki, które pozytywnie przysłużą się mieszkańcom). Dodatkowo, jeśli okaże się, że użytkownicy wpłacili więcej środków niż zaplanowałeś – masz dodatkową możliwość ich spożytkowania, o czym przeczytasz w odpowiedzi na pytanie Co jeśli uzbieram więcej niż potrzebowałem

W tym przypadku będziesz mógł domagać się od nierzetelnego użytkownika zwrotu środków, a jeśli okaże się to niemożliwe – będziesz mieć prawo do odzyskania ich na drodze sądowej.
Fundacja Nowe Technologie będzie dokładać wszelkich starań by do takich sytuacji nie dochodziło, a jeśli wykryje nieprawidłowości w działaniach użytkowników, będzie wspierać wpłacających w działaniach mających na celu odzyskanie przez nich pieniędzy.

Długo zastanawialiśmy się nad tym czy dać firmom możliwość zgłoszenia projektu i głosowania w konkursie. Po burzliwych dyskusjach uznaliśmy, że w związku z potencjalnym ryzykiem uznania takich projektów przez organy podatkowe za mogące posiadać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia zbiórki pieniędzy na cele związane z działalnością gospodarczą – bezpieczniejszym rozwiązaniem dla samych firm będzie wyłączenie im takiej funkcjonalności. "Aktywni Mieszkańcy" to projekt pilotażowy w tym roku, dlatego będziemy mocno przyglądać się zachowaniu różnego typu użytkowników na platformie i przy kolejnej edycji - być może włączymy firmy do grona użytkownków posiadających pełne uprawnienia.

Firmy oprócz tego, że pozytywnie zaangażują w działania na rzecz wspólnoty, będą także wyróżnione w zakładce Donatorzy.  Im więcej projektów wesprzesz finansowo – tym wyższą pozycję na liście wspierających zajmiesz i wszyscy Cię zobaczą. W ten sposób pokażesz mieszkańcom, instytucjom oraz partnerom biznesowym – że twoja firma jest Przyjazna Miastu i Mieszkańcom.

Tak. Możesz wesprzeć swój własny projekt zarówno finansowo, jak i w drodze głosowania podczas trwania konkursu.

Nie. To co umieściłeś w opisie projektu przy jego zgłoszeniu lub aktualizacji - jest wiążące, gdyż pozyskane środki przeznaczone były na te właśnie konkretne materiały i sprzęt.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy projekt uzyska wsparcie w trybie konkursowym – wtedy wraz z Jury konkursu i organizatorem projektu – indywidualnie ustalane są warunki udzielenia wsparcia z dotacji.

 

Forum

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na pytanie zapraszamy na nasze forum internetowe


odwiedź forum >>