Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni
to projekt dotyczący stworzenia i udostępnienia Platformy Aktywności Obywatelskiej – narzędzia zapewniającego kompleksowe wsparcie inicjowania i realizacji inicjatyw obywatelskich z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej.Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Tarnowa w działaniach na rzecz kształtowania przestrzeni miejskiej.
Realizacja projektu ma przyczynić się do zaktywizowania mieszkańców naszego miasta w realizacji inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonalności, ładu, estetyki i komfortu korzystania z przestrzeni miejskiej tj. najbliższego otoczenia.

Kogo poszukujemy do projektów

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców, firm oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze miasta. Za pośrednictwem platformy można zgłaszać pomysły z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej. Zgłaszane projekty podzielone są na kategorie – obiekty: dekoracyjne, rekreacyjne, służące utrzymaniu czystości, będące częścią infrastruktury miejskiej, zabezpieczające i wydarzenia.Jak można wspierać
 

Za pośrednictwem platformy możliwe jest także zgłoszenie gotowości do zaangażowania się w poszczególne projekty, ze wskazaniem jego zakresu np. finansowe (crowdfunding ‐ czyli tzw. finansowanie społecznościowe – każdy może dorzucić swoją małą cegiełkę do pomysłu), rzeczowo (przekazanie potrzebnych materiałów ) czy usługowo (np. pomoc przy montażu, malowaniu itp.).Co jeszcze umożliwia Platforma Aktywności Obywatelskiej
 

Platforma umożliwia nie tylko przedstawienie jednostkowego problemu do rozwiązania, ale także nawiązanie współpracy międzysektorowej na linii obywatele ‐ organizacje pozarządowe – firmy ‐ miasto. Projekt ma także zintegrować mieszkańców, umożliwić im nawiązanie kontaktu ze sobą i włączyć ich rzeczywiste potrzeby w strategię działania Miasta.
 Weź udział w konkursie
 

Pomysły można zgłaszać od 12 sierpnia do 30 września 2015 r. natomiast głosowanie rozpocznie się
5 października i potrwa dwa tygodnie.


 

Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono kwotę 35 tys. zł, która zostanie przeznaczona na zakup nagród rzeczowych, które są niezbędne do zrealizowania zgłoszonych projektów.
Generalnym założeniem jest, iż wartość jednostkowa projektu nie powinna przekraczać 10 tys. zł (co pozwoli na wparcie większej liczby pomysłów), co nie oznacza, że projekty nie mogą posiadać większych budżetów.


 Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest
Fundacja Nowe Technologie
z siedzibą w TarnowieFundacja na tarnowskim rynku usług doradczych i szkoleniowych prowadzi działalność już od wielu lat. Znamy ją m.in. dzięki takim projektom jak „Plantacja Biznesu” czy „Rozwój Kadr Rynku ICT w Tarnowie”. Tym razem przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizuje niniejszy projekt ‐ Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni.