READ MORE
01 czerwiec 2016

EKO Festiwal NGO

EKO Festiwal NGO impreza aktywizująco-rekreacyjna o chrakterze ekologicznym dla lokalnej społeczności Tarnowa. Wydarzenie odbędzie się w czerwcu 2015 r miejscem imprezy będzie boisko przy kompleksie sportowym TOSIR na ul. Piłsudskiego 32.

10 zł z 35000 zł
Zebrano

10 zł
z 35000 zł
Wspiera

0
Polubiono

4