READ MORE
01 październik 2015

Kotownia czyli kot zimową porą

Przeprowadzenie w Tarnowie akcji na rzecz opieki nad bezdomnymi kotami w okresie jesienno – zimowym.

878 zł z 3500 zł
Zebrano

878 zł
z 3500 zł
Wspiera

7
Polubiono

33